คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์ในพิธีมอบปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

24/2/2566 14:24:41น. 465
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์ในพิธีมอบปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสันบสนุน ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตของคณะสหเวชศาสตร์ที่เข้าพิธีมอบปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาให้แก่บัณฑิตจากคณะกรรมการฝึกซ้อม กิจกรรมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตในงาน “เลือดน้ำเงินคืนถิ่น รุ่นที่ 12” และกิจกรรมถ่ายรูปหมู่  ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยในปีการศึกษา 2564 คณะสหเวชศาสตร์ มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 121 คน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
24/2/2566 14:24:41น. 465
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน