นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมค่ายสหเวชฯอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง

20/3/2566 9:09:34น. 1072
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมค่ายสหเวชฯอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง

          ค่ายสหเวชฯอาสาพัฒนาชุมชนโดยนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2566 ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านขัวญคีรี ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและการคมนาคมค่อนข้างเข้าถึงยาก โดยในค่ายนิสิตได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย การบำเพ็ญประโยชน์ในการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียน การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของชุมชน การฝึกปฏิบัติการณ์วิชาชีพทางด้านเทคนิคการแพทย์ในการตรวจคัดกรองการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี การตรวจแอนติบอดีที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้รากสาดใหญ่  (scrub typhus) การตรวจหมู่เลือด รวมทั้งมีการบำบัดผู้ป่วยติดเตียงและเด็กออทิสติกโดยวิชาชีพทางด้านกายภาพบำบัด ภายใต้การให้คำแนะนำของคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนักกายภาพบำบัด โดยในกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนิสิตสหเวชศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมสุขนิสัยในการเป็นผู้ให้และมีจิตบริการในการช่วยเหลือชุมชน    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก/ นายเอกพงค์ บริบุญวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ดร.สมโภช เสาร์อิน   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
20/3/2566 9:09:34น. 1072
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน