โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) รุ่นที่ 1

21/3/2566 16:45:04น. 77
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) รุ่นที่ 1
วันที่ 21 มีนาคม 2566 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมในอาชีพมัคคุเทศก์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการนำเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก โครงการฯดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยการอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2566 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 44 คน ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ การอบรมแบบ Online ผ่าน Application Zoom


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
21/3/2566 16:45:04น. 77
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) รุ่นที่ 1

#โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) รุ่นที่ 1
#sdg4 #sdg8 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน