คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์

23/3/2566 11:47:37น. 400
บัณฑิตแพทย์
     เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และบุคลากร เข้าติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2562-2564 ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนในจังหวัดต่าง ๆ ในเขตภาพเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน รวมทั้งสิ้น 52 คน ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์ จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ดูแลบัณฑิตแพทย์ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ต่อไป
     สำหรับสถานที่การติดตามบัณฑิตแพทย์ในครั้งนี้ มีจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแม่จัน โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลแม่ใจ โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
23/3/2566 11:47:37น. 400
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน