เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นลมกระโชกแรง ฝนตก ทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาทำให้ต้นไม้หักโค่นกีดขวางเส้นทางบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัย

10/4/2566 12:46:44น. 550
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 14.00 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น ลมกระโชกแรง ฝนตก ทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาทำให้ต้นไม้หักโค่นกีดขวางเส้นทางบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัย เส้นทางเรือนเอื้องคำ ลงไปทางโรงคัดแยกและ อาคาร ICT งานความปลอดภัย และงานสวนภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่ ได้จัดทีมงานเฉพาะกิจประกอบกำลังปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย เข้าพื้นที่ดำเนินการตัดกิ่งไม้เอาไม้ที่ล้มออกจากเส้นทางจนแล้วเสร็จเรียบร้อยในเวลา 16.30 น. โดยสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ  

facebooktwitterline


ภาพ :   กองอาคารสถานที่   
ข้อมูล/ข่าว :    มนตรี ตาวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   montree.ta@up.ac.th   
10/4/2566 12:46:44น. 550
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน