คณบดีและนักวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้าทุนสนับสนุนงานมูลฐาน FF66 และการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิจัยด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

28/4/2566 9:52:07น. 478
FF66 Fundamental Fund KM

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก นำทีม นักวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้าทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (FF66) และการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิจัยด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : KM ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ 

     งานนี้ได้รับเกียรติจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การบรรยายเรื่อง "บทบาทนักวิจัยและผู้บริหารงานวิจัยต่อการบริหารจัดการงบประมาณ Fundamental Fund (FF) และ Strategic Fund (SF) โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การบรรยายเรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานและความสำคัญของการตีพิมพ์ผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วย Dinner Talk เรื่อง "ความสำคัญของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน World Rankings" กิจกรรมวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมพัฒนาศัยภาพการบริหารงานวิจัยด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : KM   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อนุชิต หน่อทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
28/4/2566 9:52:07น. 478
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน