นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมออกบูธจัดแสดงภายในงานจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

2/5/2566 17:25:12น. 213
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม และดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมออกบูธจัดแสดงผลการดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยา บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในงานจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “การปรับตัวของอบจ. ในยุค Disruption”  ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุม      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/5/2566 17:25:12น. 213
Print Friendly and PDF

นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมออกบูธจัดแสดงภายในงานจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน