สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

10/5/2566 15:55:38น. 247
สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ดร.สุรางคนา ไชยรินคำ, อาจารย์อรทัย เกตุขาว, นางสาวปิยะพร พิมพาแสง (นักวิทยาศาสตร์) และนิสิตสาขาอนามัยชุมชน เข้าร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการจิตอาสาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมและสาธิต การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) แก่ อสม. ตำบลห้วยแก้ว จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตกับการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
10/5/2566 15:55:38น. 247
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

#University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา ##การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศ ##CMHUP ##SchoolHealth ##SDG3
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน