คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จัดโครงการสัปดาห์วันพยาบาลสากล

12/5/2566 15:37:02น. 845
วันพยาบาลสากล (International N

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จัดโครงการสัปดาห์วันพยาบาลสากล (International Nurses Day) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล ในปีนี้สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ได้กำหนดให้พยาบาลทั่วโลกดำเนินกิจกรรมวันพยาบาลสากลภายใต้หัวข้อOur Nurses. Our Future. พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเราเพื่อแสดงเจตจำนงของวิชาชีพพยาบาลในการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชากรโลก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการและให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยนิทรรศการเชิดชูเกียรติมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล การให้ความรู้เรื่อง PM 2.5 ภัยร้ายของสุขภาพปอดและทางเดินหายใจพร้อมทั้งวิธีการดูแลตนเอง การให้ความรู้เรื่องโรคลมแดด (Heat stroke) หน่วยบริการให้ข้อมูลแพ็คเกจการตรวจสุขภาพ และหน่วยบริการบริจาคโลหิตและอวัยวะ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก บริเวณโถงชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
12/5/2566 15:37:02น. 845
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จัดโครงการสัปดาห์วันพยาบาลสากล

#วันพยาบาลสากล (International N #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #โรงพยาบาลพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน