โครงการสานสัมพันธ์นิสิตใหม่

16/5/2566 10:03:21น. 209
โครงการสานสัมพันธ์นิสิตใหม่
facebooktwitterline


ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
16/5/2566 10:03:21น. 209
Print Friendly and PDF

โครงการสานสัมพันธ์นิสิตใหม่#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน