วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

23/5/2566 9:25:51น. 80
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฎฎ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมภูกามยาว 1 (PKY 1) มหาวิทยาลัยพะเยา และออนไลน์ผ่านระบบ Facebook Live

   ภายในโครงการ ฯ เป็นกิจกรรมผู้บริการพบปะกับนิสิตใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ แนะนำวิทยาลัยการศึกษา และแนะนำผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต และดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี แนะนำสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา การให้บริการและช่วยเหลือนิสิตในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมสโมสรนิสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา และดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี แนะนำบุคลากรสายวิชาการและประธานหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปริญญาตรีควบสองปริญญา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา การสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู โครงการ ฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 66 ในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน รุ่นพี่ และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตครูวิทยาลัยการศึกษา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
23/5/2566 9:25:51น. 80
Print Friendly and PDF

วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน