หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา

1/6/2566 15:21:33น. 6189
หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 1 มิถุนายน 2566

หน่วยกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อม

ด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง CE04207

และห้องปฎิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างด้านวิชาการขั้นพื้นฐาน

เกิดความสามัคคี ความมีน้ำใจสานสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลัยได้


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยคณบดี ประธานในพิธีและกล่าวเปิด
โครงการจากนั้นนายสิศฐิกร ตั้งจิตกรวาณิชย์ ประธานสโมสรนิสิตคณะกล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ของการดำเนินกิจกรรมแล้วจึงเข้าสู่กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
1/6/2566 15:21:33น. 6189
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน