ทีมนักวิจัยโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม BCA ลงพื้นที่ดำเนินงาน Ep.1 Innovative Marketing ชุมชนนวัตกรรมการบริการด้านวัฒนธรรม “กาดหล่ายต้า”

16/6/2566 16:04:47น. 901
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 ทีมนักวิจัย ชุมชนนวัตกรรมการบริการด้านวัฒนธรรม “กาดหล่ายต้า” ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์จารุวรรณ  โปษยานนท์ หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อาจารย์นวพร  เกษสุวรรณ, อาจารย์กมลพงศ์  รัตนสงวนวงศ์, อาจารย์ณัฐวุฒิ  สมยาโรน, อาจารย์สุพรรณี  เบอร์แนล, ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, ดร.กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์ และดร.นิรมล  พรมนิล ลงพื้นที่ดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนกาดหล่ายต้า ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยในปีนี้คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มีการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการบูรณาการศาสตร์” โดยนำศาสตร์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในคณะไม่ว่าจะเป็น ศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ด้านการตลาด และด้านการสื่อสาร ร่วมกันวางแผน และปรับใช้ในการส่งเสริม รวมถึงสนับสนุนชุมชน ซึ่งชุมชนหล่ายต้าเป็นชุมชนที่มีทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ที่มีคุณค่า โดยทีมวิจัยมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าตามแนวคิดของเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Cultural Economy) ในการยกระดับบริการทางวัฒนธรรมของชุมชน “กาดหล่ายต้า” (Cultural service Innovation community) ให้เป็น Learning and Innovation platform ที่เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดพะเยา

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุรินทร์  บัณฑะวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนการตลาด มาให้ความรู้ แนวคิด และร่วมกับชุมชนในการกำหนดกลุ่มลูกค้าที่จะรับบริการทางวัฒนธรรมของชุมชนกาดหล่ายต้าให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดบทบาทการให้บริการของของชุมชน “กาดหล่ายต้า” ให้ชัดเจน ซึ่งถือว่าเป็นบรรไดขั้นแรกของการวางแผนการตลาด ที่จะทำให้ชุมชนได้มีแนวทางในการดำเนินงาน โดยร่วมกันสร้างแผนที่ในการนำพาชุมชนไปสู่การเป็น Learning and Innovation platform ด้านวัฒนธรรม ต่อไป      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/6/2566 16:04:47น. 901
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน