วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศว

18/7/2566 15:08:31น. 428
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาววินิตตา ลือชัย รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์  นายฐิติพันธ์ ปรีดิณวัฒน์ นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง พิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 13 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม ของทุกปี โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

#SPS_SDG11

#UPPharmacy #RxCHANGE #RxUP

#คณะเภสัชศาสตร์

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

———————————

วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570”

———————————

ค่านิยมองค์กร CHANGE

C:Coaching culture วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน

H:Heart Work  ใช้ใจที่แน่วแน่ในการทำงาน

A:Agility  ความคล่องตัว

N:Networking  เครือข่ายความร่วมมือ

G:Good governance มีธรรมาภิบาล

E:Empowerment  เสริมพลัง ทุกคนรู้จักหน้าที่ และทำให้ดีที่สุด

———————————

ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ

Website:http://www.pharmacy.up.ac.th/

twitter : @SUppharmacy

Youtube : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

E-Mail  : up_pharmacy@up.ac.th

Phone  : 054-466666 ต่อ 3188 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   : วิจิตรศักดิ์ คำดี ,อาจารย์เภสัชกรพิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    วิจิตรศักดิ์ คำดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
18/7/2566 15:08:31น. 428
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน