อบรมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

31/8/2566 15:06:15น. 672
อบรมเขียนบทความ
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรดำเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงรายด้วยการอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาเขตเชียงรายในส่วนของคลังความรู้ (KM) เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการอบรมจัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย


ในการนี้ ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงรายได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีหัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย
1. วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความ
2. ประเภทของบทความ
3. สิ่งที่ต้องทำก่อนลงมือเขียนบทความ
4. ลักษณะเฉพาะของบทความสำหรับการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต
5. องค์ประกอบของบทความ
6. โครงสร้างของบทความ

ในตอนท้ายของการอบรม ได้มีการฝึกปฏิบัติ (Workshop) เขียนโครงเรื่องของบทความ โดยแบ่งบุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายออกเป็น 3 กลุ่มตามงานประจำที่ทุกคนปฏิบัติอยู่ ดังนี้ กลุ่ม 1 งานวิชาการ กลุ่ม 2 งานบริหารทั่วไป และกลุ่ม 3 งานแผนงาน/งานอาคารและสถานที่ จากนั้นแต่ละกลุ่มนำเสนอโครงเรื่อง การเขียนบทความของตนเองเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหน่วยงาน

ทั้งนี้ บุคลากรได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ จากการฝึกปฏิบัติและจะได้นำบทความที่ได้นำเสนอครั้งนี้ไปปรับปรุงและสามารถเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาเขตเชียงรายต่อไป อีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
31/8/2566 15:06:15น. 672
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน