ต้อนรับคณะพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชียงราย

8/9/2566 15:30:35น. 266
ท่องเที่ยวเชียงราย

วันที่ 8 กันยายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการสังคมด้วยการต้อนรับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในโอกาสที่จัดประชุมทบทวนเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 (ครั้งที่ 2) จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุม R503 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงแนวทางและความสำคัญในการบูรณาการแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย การสรุปผลการจัดประชุมทบทวนเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1 การสรุปผลการทบทวนเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ฯ แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ และแนวทางการดำเนินงานของบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและเติมเต็มข้อเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
8/9/2566 15:30:35น. 266
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน