ม.พะเยา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

29/9/2566 11:56:12น. 408
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเกษียณอายุราชการ


            วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ และ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสมทบ เหล็กสิงห์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และเพื่อขอบคุณท่านผู้ว่าฯ ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างดียิ่งเสมอมา

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศรัณย์ชัย จินดานาวิน/นิสิตฝึกงาน งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
29/9/2566 11:56:12น. 408
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน