ม.พะเยา ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี ในการติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือด้านวิชาการ

18/10/2566 20:20:09น. 700
 ม.พะเยา ต้อนรับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี

          วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี (Guangxi University of Chinese Medicine) ในการติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี โดย เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
          รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย กล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้น Professor Yao Chun อธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างชี กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยพะเยาในครังนี้ โดยเน้นหารือด้านยาของไทย และความร่วมมือด้านคลินิกแพทย์แผนจีนกับมหาวิทยาลัยพะเยา
          คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า กล่าวแนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์ จากนั้นประธานหลักสูตรการแพทย์แผนจีน ดร.วรางคณา กล้าจริง สรุปข้อมูลหลักสูตรและการดำเนินงานหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยทั้ง 2 สถาบัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี และเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศิทธ์ จิโรจน์กุล งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   Tidaduen.ut@up.ac.th   
18/10/2566 20:20:09น. 700
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน