คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์

19/10/2566 14:45:24น. 167
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2566 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จันทิมา ชูรัศมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร องอาจมณีใหม่ ดร.เภสัชกรหญิงอภิญญา บุญเป็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง นภเกตน์ สิงห์คำ เภสัชกรพิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำโดย แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้แก่ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และเภสัชกรยงยุทธ โล่ศุภกาญจน์  และบุคลกรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านงานบริบาลเภสัชกรรม การวิจัย และการบริการทางสุขภาพ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายฐิติพันธ์ ปรีดิณวัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
19/10/2566 14:45:24น. 167
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน