คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่ม น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21/10/2566 16:47:09น. 696
#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออก #UPH #UniversityofPhayaoHospital #เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน
วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีวางพาน
พุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา วางพานพุ่มดอกไม้สด ในนามมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยา จัดขึ้น
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนีที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา และงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   
21/10/2566 16:47:09น. 696
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน