ม.พะเยา ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2566

23/10/2566 12:43:43น. 485
ม.พะเยา ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2566          วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายศตฉัน วรรณโวหาร พร้อมด้วยบุคลากร กองกฎหมาย และกองกลาง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายบำรุง สังข์ขาว  เป็นประธานในพิธี นำถวายความเคารพ ถวายพวงมาลา จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพะเยา

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับและยกย่องจากนานาอารยประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส ทรงริเริ่มให้มีระบบสาธารณูปโภค การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ทรงพัฒนาทางด้านการคมนาคม มีการเดินรถไฟ ทรงส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ อีกนานัปการ และได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
23/10/2566 12:43:43น. 485
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน