ม.พะเยา เปิดรับสมัคร โควตานักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2567

23/10/2566 14:49:27น. 4289
โควตานักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2567


           มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรีโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2567 จำนวนทั้งสิ้น 3,120 คน

           การสมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 - 8 มกราคม 2567 สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 - 8 มกราคม 2567 ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได้ 2 อันดับ เรียงลำดับสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก และสามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกหลักสูตร/สาขาวิชา ในระบบรับสมัครด้วยตนเองได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566   เวลา 09.00 น.
ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 8 มกราคม 2567         เวลา 16.30 น.

           พิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 - 8 มกราคม 2567 (ภายในเวลา 23.59 น.) โดยไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร 0 5446 6666 ต่อ 1270 - 3 หรือที่เว็บไซต์ www.admission.up.ac.th

Facebook : Admission UP 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร /งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
23/10/2566 14:49:27น. 4289
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน