ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบศูนย์ภาษา (UP-STEP)

27/10/2566 11:02:55น. 196
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบศูนย์ภาษา (UP-STEP)

       ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดอบรมและสอบ English for Undergraduates โดยแบ่งตามระดับผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต โดยระดับ A1 อบรมในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. และ วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง UB 001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ จำนวนนิสิตที่เข้าอบรม รวมทั้งสิ้น 392 คน วิทยากรโดย ดร.นริศา ไพเจริญ ระดับ A2 อบรมวันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง UB 005 จำนวนนิสิตที่เข้าอบรม รวมทั้งสิ้น 158 คน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ยืนศักดิ์ จากนั้นจัดสอบ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องอบรมของแต่ละกลุ่ม โดยมีคณะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันควบคุมดูแลการทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ข้อมูล / ข่าว: นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ภาพ: คณะกรรมการศูนย์ภาษา      
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะกรรมการศูนย์ภาษา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
27/10/2566 11:02:55น. 196
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน