การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 4/2566

31/10/2566 13:21:19น. 194
การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
โดยได้รับเกียรติจาก
1. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
3. คุณวลุลี โพธิรังสิยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ
7. นายสมทบ เหล็กสิงห์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🌐www.personnel.up.ac.th หัวข้อ "ความก้าวหน้าพนักงานสายสนับสนุน"
งานส่งเสริมและพัฒนา โทร 1042
#การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

We ❤️ UP
U = Unity
P = Professional
💜💜💜💜💜
#SDGs8
#กจFamily
#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityOfPhayao
_____________________________
🌐Website กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.personnel.up.ac.th/
▶️ Youtube Division of Personnel University of Phayao
https://smarthr.up.ac.th/sl/esE
🌐Website มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.up.ac.th/th/c.th/th/


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    พราวตา ศรีวิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   phrawta.sr@up.ac.th   
31/10/2566 13:21:19น. 194
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน