คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พยาบาลจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

31/10/2566 19:53:10น. 757
โครงการ “พยาบาลจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ”

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ พยาบาลจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 (วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีพระเมตตาต่อวิชาชีพพยาบาล และเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาด้านบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ ส่งเสริมให้นิสิตพยาบาลมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลของคณาจารย์และนิสิตพยาบาลอีกด้วย

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรายบุคคล การให้ความรู้เรื่อง สูงวัยอย่างสง่า มีคุณค่าต่อชุมชน” โดย ดร.ณีรนุช วงค์เจริญ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน กิจกรรมการบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ และการบริหารสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดยนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 กิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิตพยาบาลและผู้สูงอายุ เข้าร่วมมากกว่า 70 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ และนายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
31/10/2566 19:53:10น. 757
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน