มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

1/11/2566 13:38:04น. 3030
มูลนิธิแพทย์เพื่อปวงประชา นิสิตแพทย์
     วันที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตแพทย์ ให้การต้อนรับ ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และคณะกรรมการ ผู้มอบทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

     ทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 13 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท/ปี ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยดังนี้
     1. ผู้มอบทุน บจก. สยามซันนี่โวลท์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวสุพรรณณิกา น้อยบุตร นิสิตชั้นปีที่ 6
     2. ผู้มอบทุน คุณฐิติพล และคุณสุมนา วิภาวกิจ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายปุณณพัฒน์ โพแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 6
     3. ผู้มอบทุน คุณมณฑล มานิตย์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวมณฑนาถ ศรีชุมภู นิสิตชั้นปีที่ 6
     4. ผู้มอบทุน คุณวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวนิชยา มโนธรรมจินดา นิสิตชั้นปีที่ 6
     5. ผู้มอบทุน คุณปรารถนา ประติธนายุทธ์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวคริสมาสต์ มิ่งศรีสุข นิสิตชั้นปีที่ 5
     6. ผู้มอบทุน คุณ MR. TOSHIYIKI KAYANUMA มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายธีรเมธ บุญเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 5
     7. ผู้มอบทุน คุณชุติกาญจน์ บุษบงทอง มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวเบญญาภา บุษบงทอง นิสิตชั้นปีที่ 5
     8. ผู้มอบทุน คุณไอรินทร์ พัฒนาพงศ์สิน และคุณพิตินันท์ กฤษดาธานนท์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวชิษณุพงศ์ มณีรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 3
     9. ผู้มอบทุน คุณเกียรติชัย วงศาริยวานิช มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายธนชาติ ไชยชนะ นิสิตชั้นปีที่ 3
    10. ผู้มอบทุน คุณฐิติพงศ์ แย้มชื่น มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวกัญญ์กุลนัช ไชยพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3
    11. ผู้มอบทุน คุณภูมิชัย คุณเสาวคนธ์ ตรัยดลานนท์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายกฤษดา แสนสองแคว นิสิตชั้นปีที่ 3
    12. ผู้มอบทุน ดร.สาโรจน์ วสุวานิช มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายธนัท เทพยศ นิสิตชั้นปีที่ 2
    13. ผู้มอบทุน บริษัท หงส์ทอง สแครป จำกัด (คุณวิมล เรืองเจริญจินดา) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายนนทวัฒน์ บุญมา นิสิตชั้นปีที่ 2


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
1/11/2566 13:38:04น. 3030
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน