คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

1/11/2566 15:23:29น. 269
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

       เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (UP-PSF) กิจกรรมที่ 1 การอบรมการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง CE 14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐาน UP-PSF พัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนด้วย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ และมีคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวไพลิน วงศ์ไชย นักวิชาการศึกษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง  
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวไพลิน วงศ์ไชย / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
1/11/2566 15:23:29น. 269
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน