ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทวัส ธิวัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1/11/2566 16:04:45น. 155
ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทวัส ธิวัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนที่มีต่อการให้บริการวิชาการของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา” ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
1/11/2566 16:04:45น. 155
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน