คณะเภสัชศาสตร์จัดงานทำบุญตักบาตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

10/11/2566 9:15:28น. 103
คณะเภสัชศาสตร์จัดงานทำบุญตักบาตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร
และผู้ปฏิบัติงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
โดยได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ และฟังการแสดงธรรมเทศนาจากพระสงฆ์เพื่อสร้างเสริมศิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญและผู้ที่อาศัยอยู่ภายในคณะเภสัชศาสตร์

———————————
วิสัยทัศน์ :
“องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล
โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570”
———————————
ค่านิยมองค์กร
CHANGE
C:Coaching
culture วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน
H:Heart
Work  ใช้ใจที่แน่วแน่ในการทำงาน
A:Agility  ความคล่องตัว
N:Networking  เครือข่ายความร่วมมือ
G:Good
governance มีธรรมาภิบาล 
E:Empowerment  เสริมพลัง ทุกคนรู้จักหน้าที่ และทำให้ดีที่สุด
———————————
ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ
Website:http://www.pharmacy.up.ac.th/
twitter
: @SUppharmacy
Youtube
: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
E-Mail  :
up_pharmacy@up.ac.th
Phone  : 054-466666
ต่อ 3188 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิจิตรศักดิ์ คำดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิจิตรศักดิ์ คำดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
10/11/2566 9:15:28น. 103
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน