" พิธีลงนามความร่วมมือ MOU 5 หน่วยงาน ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ "

10/11/2566 13:45:45น. 142
MOU พิธีลงนามความร่วมมือ 5 หน่วยงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการจัดคู่ธุรกิจ (ข้าว) พะเยา - เชียงราย  ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม " พิธีลงนามความร่วมมือ MOU 5 หน่วยงาน ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ " ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร ดร.บุญร่วม คิดค้า พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวฯ

 

 โดยพิธีการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 5 หน่วยงาน ซึ่งได้แก่ 1.ธ.ก.ส. (นายกลศาสตร์ เรืองแสน ) 2.ม.พะเยา (ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก) 3.รร.ราชประชานุเคราะห์ 24 (ผอ.วิราวรรณ ปาลีย์) 4.รพ.ดอกคำใต้ (นพ.สุรวัฒน์ กุลศรี) 5.หอการค้า จ.พะเยา (นายกมลสันต์ ศรีวิราช) เป็นการสนับสนุนบูรณาการ การปฏิบัติ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ การผลิตและการตลาด(4 ร.)

มีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ในการบูรณาการ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของน่วยงาน สถาบัน องค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงาน เอื้อต่อประโยชน์เกษตรกรสูงสุดอย่างเป็นระบบ อีกสานประโยชน์ให้บุคลากรหน่วยงาน ทำงานแบบมืออาชีพ เสริมทักษะ ศักยภาพ การผลิตและการตลาด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสนับสนุนการฟื้นฟูเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้กับ ธ.ก.ส. ตามโครงการตลาดนำการผลิต 4 ร. (โรงเรียน,โรงพยาบาล,โรงแรม,ร้านค้า)

ภายในงานได้รับเกียรติท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในครั้งนี้ อีกยังมีเวทีเสวนา "สถานการณ์ข้าวไทย / แนวทางการผลิตพัฒนาคุณภาพ การใช้นวัตกรรม ความยั่งยืน, การส่งเสริมสนับสนุนจากกาครัฐและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง "

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
10/11/2566 13:45:45น. 142
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน