ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

10/11/2566 15:10:52น. 128
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย ผศ.ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง และ ผศ.ดร. วัชระ จตุพร อาจารย์ประจำจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย นิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา



นายสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง และ นางเนรี ใจวงศ์ ผู้บริหารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ให้การต้อนรับอาจารย์จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมได้พูดคุยติดตามการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาของนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2





ในการนี้ นิสิตผู้เข้ารับการนิเทศ ได้นำเสนอแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ระหว่างวันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2566 ในหัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และสรุปผลการฝึกประสบการณ์ต่ออาจารย์นิเทศก์ ทั้งนี้ นิสิตผู้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับความรู้ในงานบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา และจะนำประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการฝึกงานไปใช้ในการทำงานด้านบริหารสถานศึกษาต่อไปในอนาคต อีกด้วย




  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
10/11/2566 15:10:52น. 128
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน