คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เพื่อแนะนำหลักสูตรของคณะ

10/11/2566 23:16:02น. 95
เข้าพบผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียนเพื่อแนะนำหลักสูตร
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะ เข้าพบผู้บริหารของโรงเรียน ครูแนะแนว และนักเรียนของโรงเรียนจุนวิทยาคม อ.จุน และโรงเรียนปงรัชดาภิเษก อ.ปง จ.พะเยา เพื่อแนะนำหลักสูตรของคณะที่เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร ปี) รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ที่พัก และสวัสดิการต่างๆ ที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
10/11/2566 23:16:02น. 95
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน