ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (FF67)

15/11/2566 9:29:43น. 76
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (FF67)
    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (FF67) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ในหลักสูตรการผลิตครู”


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
15/11/2566 9:29:43น. 76
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน