วิศวะฯ มพ. ร่วมจัดกีฬากาวน์เกียร์เกี่ยวใจ ครั้งที่ 3 ส่งเสริมนิสิตมีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม

15/11/2566 14:34:34น. 215
วิศวะฯ มพ. ร่วมจัดกีฬากาวน์เกียร์เกี่ยวใจ ครั้งที่ 3 ส่งเสริมนิสิตมีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 สโมสรนิสิตและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการกีฬากาวน์เกียร์เกี่ยวใจ ครั้งที่ 3 ณ วัดบ้านโซ้ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

ภายในโครงการ ประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยคณะแพทยศาสตร์ ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น คณะเภสัชศาสตร์ ร้านยาเคลื่อนที่ (จ่ายยาตามอาการเบื้องต้น) และคณะทันตแพทยศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพฟันให้แก่ชาวบ้านในชุมชนวัดบ้านโซ้

2. กิจกรรมโรงทาน โดยคณะสหเวชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์

3. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
15/11/2566 14:34:34น. 215
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน