นิสิตจุลชีววิทยา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ

16/11/2566 8:52:12น. 233
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, จุลชีววิทยา, Colony Games
          เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา - วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 หรือ “โคโลนีเกมส์” ระหว่างวันที่ 10 - 12พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันวิชาการ ได้แก่ การตอบปัญหาวิชาการทางจุลชีววิทยา การแข่งขันเทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา การแข่งขัน 3 minute talk (3MT) และการแข่งขันกีฬา ซึ่งในปีนี้มีสถาบันจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 13 สถาบัน


          นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันประเภทต่างๆดังนี้
  1. รางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางจุลชีววิทยา ได้แก่ นายวัชรากรณ์ การินทร์น์ นายกิตติธัช บุญนิตย์ และนายศักดา สมบูรณ์
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ได้แก่ นางสาววนิศา ทั่งถิ่น และนางสาวรุ่งนภา เลิศจินดาวัฒน์
          ทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับถ้วยรวมรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการ อีกทั้งนิสิตยังคว้ารางวัลชนะเลิศ Popular Vote การแข่งขันเทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา พาร์ท Surprised Lab (Agar Art)
          สำหรับด้านการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาแชร์บอลทีมผสม นอกจากนี้นิสิตยังคว้ารางวัลการแสดงยอดเยี่ยมในงาน colony night อีกด้วย ถือว่านิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นนิสิตที่มีความสามารถรอบด้านเลยทีเดียว 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Colony Games 17th PSU   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เอกลักษณ์ พุกนุ่น   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
16/11/2566 8:52:12น. 233
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน