ม.พะเยา จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1

17/11/2566 16:43:54น. 603
กิจกรรมสภากาแฟสัญจร เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน


          วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองกลาง งานสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร (เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมในครั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร กล่าวต้อนรับ เทศบาลตำบลแม่กา ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากร ณ ร้าน Happy Garden Coffee


          รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ได้พบปะ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาลตำบลแม่กา ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน เนื่องจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจ ล้วนได้มีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ และที่สำคัญสื่อมวลชนทุกท่านได้ให้ความช่วยเหลือ สื่อสารสร้างความเข้าใจ ให้การสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด


          รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ได้กล่าวถึงกิจกรรมและโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการร่วมกับชุมชน ทั้งด้านสุขภาพและศิลปวัฒนธรรม จากนั้น รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา นางพวงเพชร พจนธารี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา นายบุญวาทย์ สมศักดิ์ และกำนันตำบลแม่กา นายปริยัติ สุวรรณ ตัวแทนผู้นำชุมชน ได้กล่าวถึงการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชน ผู้นำชุมชน และมหาวิทยาลัยพะเยา

          มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน ในการขับเคลื่อนพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
17/11/2566 16:43:54น. 603
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน