สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

20/11/2566 9:52:31น. 97
#ศึกษาดูงาน
มื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-16.00 น. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้โครงการ ประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยมี นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และบุคลากรให้การต้อนรับ และดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ การให้บริการสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี VR การดำเนินงานและการให้บริการ Netflix และการเตรียมความพร้อมดำเนินงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการภายในอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
20/11/2566 9:52:31น. 97
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน