มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน ASEAN+ Creative Cities Forum 2023 เพื่อยกระดับเมืองแห่งการเรียนรู้ของทุกคน

20/11/2566 11:10:08น. 319
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน ASEAN+ Creative Cities Forum 2023 โครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ของทุกคน
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน ASEAN+ Creative Cities Forum 2023

เพื่อยกระดับเมืองแห่งการเรียนรู้ของทุกคน


          งาน ASEAN+ Creative Cities Forum 2023: Urban Regeneration and Sustainable Development มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาที่ยั่งยืน งานนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬาของฮานอย โดยประสานงานกับสำนักงานยูเนสโก และโครงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) มีผู้แทนชาวเวียดนามเข้าร่วมมากกว่า 100 คน และชาวต่างชาติ 20 คนจากเมืองสมาชิกของเครือข่าย ในอาเซียนและเมืองในเอเชียที่ร่วมมือกับฮานอย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตในกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้เข้าร่วมยังได้หารือถึงแนวทางแก้ไขที่เมืองสมาชิกเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนบวก 3 สามารถนำมาใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแห่งวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์เมื่อเผชิญกับปัญหาเมืองมากมายที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ