นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 4 รางวัล การแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok ภายใต้หัวข้อ “UP PRODUCT มีดีกว่าที่คิด”

20/11/2566 14:14:23น. 213
นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 4 รางวัล การแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok ภายใต้หัวข้อ “UP PRODUCT มีดีกว่าที่คิด”

     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดให้มีการแข่งขันคลิปวิดีโอสั้น TikTok ภายใต้หัวข้อ “ UP PRODUCT มีดีกว่าที่คิด ” โดยนำเอาผลิตภัณฑ์ของ UP Inno Shop มาทำการสร้างสรรค์เป็นผลงานคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งเป็นการสนับสนุนให้นิสิตแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในด้านการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอสั้นบนแพลตฟอร์ม TikTok

      ทั้งนี้ นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนศักดิ์ พจนา เป็นที่ปรึกษาการแข่งขัน โดยประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยสามารถคว้ารางวัลมาได้ 4 รางวัล คือ

• รางวัลชนะเลิศ นางสาวทัชชุอร ตีบไธสง นิสิตชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

• รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวณิรัชพร วันดีสอน นิสิตชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวดลรญา แทนรินทร์ นิสิตชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และ

• รางวัลชมเชย นางสาวญาณิศา บำรุงลาน นิสิตชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
20/11/2566 14:14:23น. 213
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน