ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

21/11/2566 11:18:15น. 98
ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาในโอกาสที่จัดประชุม ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยารองศาสาตราจารย์ ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานพันธกิจของวิทยาเขตซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการ 2 ด้าน คือด้านวิชาการ และด้านบริการให้เช่าสถานที่และห้องพัก

ด้านวิชาการ สาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2566 ได้แก่
          1. การศึกษามหาบัณฑิต
          2. หลักสูตรและการสอน
          3. ภูมิสารสนเทศประยุกต์
สาขาวิชาที่จะเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโท ได้แก่
          1. การบริหารการศึกษา
          2. หลักสูตรและการสอน
          3. นวัตกรทางการศึกษา
          4. สะเต็มศึกษา
          5. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          6. ภูมิสารสนเทศประยุกต์
          7. การจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
          8. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          9. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ในระดับปริญญาเอกจะเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2567 อยู่ 2 สาขาวิชา ได้แก่
          1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          2. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2567 สามารถติดตามการรับสมัครได้ที่ https://admission.up.ac.th/

สำหรับการให้บริการด้านการเช่าพื้นที่และห้องพัก วิทยาเขตเชียงรายมีห้องประชุม สำหรับการอบรม สัมมนา รองรับตั้งแต่ 20-300 คน มีอุปกรณ์ สื่อ ครบครันทันสมัย สามารถเลือกรูปแบบห้องประชุมได้ มีลานจอดรถกว้างขวาง นอกจากนี้วิทยาเขตเชียงรายยังมีห้องพักยูพีริมกก สำหรับให้บริการแก่ บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป แบ่งเป็นห้องปรับอากาศธรรมดา และห้องปรับอากาศ VIP พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งนี้สามารถจองสถานที่และห้องพักได้ที่ โทร 0 5315 2152


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
21/11/2566 11:18:15น. 98
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน