หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

25/3/2562 15:28:31น. 2047
หน่วยกิจการนิสิต,คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ดำเนินโครงการ,เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,ประจำปีการศึกษา,2562
หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ดำเนินโครงการ  “เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง และสนับสนุนคณะกรรมการสโมสรนิสิตที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่สโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในวันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 ณ.ลานกิจกรรมหลังห้องภูกามยาว 1 โดยผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้คือ นายรชานนท์ กำแพงหล่อ นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
facebooktwitterline


ภาพ :   อภิรักษ์ นิลวัฒน์   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิรักษ์ นิลวัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
25/3/2562 15:28:31น. 2047
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน