โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมสภามหาลัย ครั้งที่ 6/2562 14/8/2562 15:07:37น. 553

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมสภามหาลัย,ครั้งที่,6/2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2562 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์และนักเรียนโครงการ วมว. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ  "International Youth Robot Competition 2019 " Daejeon Convention Center ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้นำหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลมาแสดงให้แก่คณะผู้บริหารได้รับชม ทั้งนี้นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ได้มอบช่อดอกไม้และใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการและนักเรียน การประชุมในครั้งได้จัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ภาพ :   นายอาทิตย์ การดื่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/8/2562 15:07:37

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน