แชร์ Twitter   
858
  

ประชาสัมพันธ์ตารางฉายภาพยนตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ตารางฉายภาพยนตร์

        ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ เพื่อให้บุคลากรและนิสิตที่มีเวลาว่างจากการทำกิจกรรมอื่นๆ ได้เข้ารับชมภาพยนตร์ และเพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษา โดยมีกำหนดรอบฉายภาพยนตร์ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เริ่มเปิดห้องฉายภาพยนตร์เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และปิดรับผู้เข้าชมภาพยนตร์ เวลา 12.15 น.

ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมสะสมเหรียญห้องสมุด” (LIB Coin) สำหรับนิสิตที่เข้าชมภาพยนตร์สามารถร่วมกิจกรรม Movie Learning ได้ โดยการลงทะเบียนเข้ารับชมภาพยนตร์ Sound Track นิสิตจะได้รับเหรียญจากการร่วมกิจกรรม ครั้งละ 2 เหรียญ และสามารถติดตามกิจกรรมที่ 3 นี้ได้ที่ : http://www.clm.up.ac.th/lib_coin/

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการ 054-466-705
ภาพ :   นายนครินทร์ โนรินทร์ (นิสิตฝึกงาน)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/2/2563 15:22:15

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน