อธิการบดีมหาวิทยาพะเยา ลงพื้นที่ชี้แจงทิศทางการบริหาร 12/3/2563 16:25:04น. 1176

ทิศทางการบริหาร

อธิการบดีมหาวิทยาพะเยา ลงพื้นที่ชี้แจงทิศทางการบริหาร

               โครงการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อชี้แจงทิศทางในการบริหารจัดการจะดำเนินงาน ไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจและพร้อมขับเคลื่อนการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน โดย รองศาสตรจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน กล่าวว่า “เราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ แบบ สร้างคุณภาพ เพื่อชุมชน จะไม่มุ่งเน้นด้านใดเพียงด้านหนึ่งแต่เราจะมุ่งพัฒนาในทุกด้าน โดยใช้หลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด” เป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน โดยงานต่างๆ จะเดินไปข้างหน้าได้เราต้อง บรูณาการร่วมทุกคน ทั้งคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ต้องมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน และจะต้องทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ โดยทางมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมผลักดันความสามารถของบุคลากรทั้ง สายวิชาการและสนับสนุน เพื่อสร้างให้ทุกคนได้มีพื้นที่ในแสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป”

หลังจากนั้น คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของคณะและทิศทางในการบริหารจัดการหลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก ของคณะ และเปิดโอกาส ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้ สอบถามปัญหาข้อสงสัย รวมถึงหารือแนวทางการแก้ไขในเรื่องต่างๆด้วย พร้อมกันนี้ ได้มีการรายงานสถานการณ์ covid -19 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เลนซ์ โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี ถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังและติดตามผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและประเทศอื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมดำเนินการกับจังหวัด และรายงานสถานการณ์ไฟป่าบริเวณพื้นโดยรอบมหาวิทยาลัย และพื้นที่ใกล้เคียง จาก ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ด้วย

โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  และโครงการจัดขึ้นทั้งหมด 18 คณะ ตลอดทั้งเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน นี้


facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2563 16:25:04

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน