อธิการบดีมหาวิทยาพะเยา ลงพื้นที่ชี้แจงทิศทางการบริหาร

12/3/2563 16:25:04น. 3698
ทิศทางการบริหาร

อธิการบดีมหาวิทยาพะเยา ลงพื้นที่ชี้แจงทิศทางการบริหาร

               โครงการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อชี้แจงทิศทางในการบริหารจัดการจะดำเนินงาน ไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจและพร้อมขับเคลื่อนการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน โดย รองศาสตรจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน กล่าวว่า “เราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ แบบ สร้างคุณภาพ เพื่อชุมชน จะไม่มุ่งเน้นด้านใดเพียงด้านหนึ่งแต่เราจะมุ่งพัฒนาในทุกด้าน โดยใช้หลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด” เป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน โดยงานต่างๆ จะเดินไปข้างหน้าได้เราต้อง บรูณาการร่วมทุกคน ทั้งคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ต้องมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน และจะต้องทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ โดยทางมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมผลักดันความสามารถของบุคลากรทั้ง สายวิชาการและสนับสนุน เพื่อสร้างให้ทุกคนได้มีพื้นที่ในแสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป”

หลังจากนั้น คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของคณะและทิศทางในการบริหารจัดการหลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก ของคณะ และเปิดโอกาส ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้ สอบถามปัญหาข้อสงสัย รวมถึงหารือแนวทางการแก้ไขในเรื่องต่างๆด้วย พร้อมกันนี้ ได้มีการรายงานสถานการณ์ covid -19 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เลนซ์ โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี ถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังและติดตามผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและประเทศอื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมดำเนินการกับจังหวัด และรายงานสถานการณ์ไฟป่าบริเวณพื้นโดยรอบมหาวิทยาลัย และพื้นที่ใกล้เคียง จาก ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ด้วย

โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  และโครงการจัดขึ้นทั้งหมด 18 คณะ ตลอดทั้งเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน นี้


facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
12/3/2563 16:25:04น. 3698
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาพะเยา ลงพื้นที่ชี้แจงทิศทางการบริหาร

#แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น #ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ #ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ #คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ #ITA63


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน