อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะสหเวชศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

26/3/2563 16:35:47น. 3736
สหเวชศาสตร์

     วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบปะ คณะสหเวชศาสตร์ ในการนี้ให้การต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


     รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้นิสิตสามารถเป็นผู้เรียนที่มีการคิดวิเคราะห์โดยการสร้างกระบวนการคิด ทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เสริมสร้างการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงในการสร้างเครือข่ายสู่สังคม พร้อมการบริหารทันสมัยด้วยธรรมาภิบาลและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในการอยู่ร่วมกัน พร้อมกันนี้ อธิการบดีได้ให้กำลังใจกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการสร้างผลงานวิจัย ที่ตอบโจทย์กับชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง”


     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า “คณะสหเวชศาสตร์ พร้อมเป็นคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สร้างอัตลักษณ์ให้กับนิสิต มีใจบริการให้กับชุมชน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา และสร้างนักวิจัย บุคลากร ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้เข้าสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดี และการบริการที่ยอดเยี่ยมจากคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งช่วงนี้คณะสหเวชศาสตร์พร้อมป้องกันและเฝ้าระวังทุกแนวทางเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 พร้อมให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ”

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
26/3/2563 16:35:47น. 3736
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะสหเวชศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

#สหเวชศาสตร์ #มอบนโยบาย #ITA63


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน