แชร์ Twitter   
5412
  

ม.พะเยา ติดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ “THE Impact Rankings 2020” โดย “Times Higher Education”

THE Impact rankings 2020

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 “THE” หรือ Times Higher Education” ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัย University Impact Rankings 2020” หรือรางวัลของมหาลัยที่ดำเนินงานเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อสังคม ซึ่ง THE Impact Rankings 2020 จะประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม 3 ด้าน คือ 1. ด้านงานวิจัย 2. ด้านการเผยแพร่ และ 3. ด้านการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุน SDGs ของมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าสู่เวทีการจัดอันดับดังกล่าว ได้คัดเลือกและส่งข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 5 SDGs จาก 17 SDGs

โดย  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินอยู่ในอันดับที่ 401-600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีรายละเอียดการจัดอันดับ 5 SDGs ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

1. SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม : อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 301-400 ในระดับโลก 

2. SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 301-400 ในระดับโลก 


3. SDG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ : อันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 301-400 ในระดับโลก 

4. SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : อันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 401-600 ในระดับโลก 

และ SDG ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสูงที่สุด คือ

5. SDGs 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก : อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 79 จาก 766 มหาวิทยาลัยทั่วโลก


อ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ : Times Higher Education แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    กุลพรภัสร์ อรุณกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kolpornphus.ar@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/4/2563 10:08:52

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน