ม.พะเยา ติดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ “THE Impact Rankings 2020” โดย “Times Higher Education”

23/4/2563 10:08:52น. 865
THE Impact rankings 2020

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 “THE” หรือ Times Higher Education” ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัย University Impact Rankings 2020” หรือรางวัลของมหาลัยที่ดำเนินงานเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อสังคม ซึ่ง THE Impact Rankings 2020 จะประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม 3 ด้าน คือ 


1. ด้านงานวิจัย 


2. ด้านการเผยแพร่

และ 3. ด้านการดำเนินงานด้านต่างๆ

เพื่อสนับสนุน SDGs ของมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าสู่เวทีการจัดอันดับดังกล่าว ได้คัดเลือกและส่งข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 5 SDGs จาก 17 SDGs

โดย  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินอยู่ในอันดับที่ 401-600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีรายละเอียดการจัดอันดับ 5 SDGs ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

1. SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม : อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 301-400 ในระดับโลก 

2. SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 301-400 ในระดับโลก 


3. SDG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ : อันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 301-400 ในระดับโลก 

4. SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : อันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 401-600 ในระดับโลก 

และ SDG ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสูงที่สุด คือ

5. SDGs 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก : อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 79 จาก 766 มหาวิทยาลัยทั่วโลก


อ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ : Times Higher Education 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    กุลพรภัสร์ อรุณกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kolpornphus.ar@up.ac.th   
23/4/2563 10:08:52น. 865
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน