โครงการ KU สู้ COVID-19 มอบวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19/5/2563 15:33:25น. 1903

โครงการ KU สู้ COVID-19 มอบวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับมอบวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาทิเช่น ชุด PPE, หน้ากากอนามัย, Faceshield, เจลแอลกอฮอล์ และกล่องอะคริลิคสำหรับรักษาผู้ป่วย โดยมีรองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สัญญา เรืองสิทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม) รองศาสตราจารย์ ทพญ.อัญชลี ดุษฎีพรรณ์ (รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร) และอาจารย์ ดร.ทพ.พรพัฒน์  ธีรโสภณ (รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ) พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นตัวแทนรับมอบ

        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบพระคุณโครงการ KU สู้ COVID-19 ผู้ประสานงานโครงการฯ และผู้บริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/5/2563 15:33:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน