แชร์ Twitter   
578
     

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือมาตรการรองรับนิสิต ใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยพะเยา มาตรการรองรับนิสิต ใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือมาตรการรองรับนิสิต

ใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากร ต้อนรับและร่วมหารือและนำเสนอมาตรการเตรียม ความพร้อมในประเด็นการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำเสนอการพัฒนาระบบการยืมหนังสือออนไลน์ การให้บริการตรวจสอบค่าปรับออนไลน์ และการชำระค่าปรับออนไลน์ผ่าน QR Code ร่วมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนิสิตก่อนเปิดให้บริการในช่วงใกล้เปิดปีการศึกษา ทั้งมาตราการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกิน 300 คน ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อคน พร้อมการปรับพื้นที่ภายในเพื่อรักษาระยะห่าง และจัดเวรทำความสะอาดวันละ 3 เวลา จัดสถานที่ทิ้งขยะติดเชื้อและตั้งจุดการตรวจคัดกรองบุคคลเข้า-ออก อย่างเคร่งครัด ในส่วนบุคลากรผู้ให้บริการได้มีการตรวจร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ พร้อมติดตั้งเครื่องดูดอากาศเพื่อให้อากาศภายในถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/5/2563 16:46:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน