กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Smart System อบรมบุคลากรเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

19/6/2563 17:13:49น. 2144
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Smart System อบรมบุคลากรเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Microsoft Team

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Smart System อบรมบุคลากรเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Microsoft Teams


                 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Smart System ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Personal Information Management System ผ่านระบบ Microsoft Teams ได้รับเกียรติจาก นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวเปิดการอบรม โดยมี นายอดิสร ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรกองกลางที่เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน ได้นำทักษะความรู้ ไปใช้อำนวยความสะดวกให้กับตนเอง และผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในกองกลางให้มีความคล่องตัว ลดขั้นตอนในการทำงาน ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยประหยัดกระดาษในการทำงาน โดยในช่วงท้ายได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศดังกล่าวร่วมกัน  

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กนกวรรณ ประภากรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   
19/6/2563 17:13:49น. 2144
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Smart System อบรมบุคลากรเรียนรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

#KM #Smart System
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน