คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 16/7/2563 15:29:07น. 470

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณาจารย์ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ โดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2563 และได้เยี่ยมชมโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ในเวลาถัดมาได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ หารือ ปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป


 แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/7/2563 15:29:07

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน